InfoCenter

Register o zavarovanju avtomobilske odgovornosti za motorna in priklopna vozila, ki so zavarovana in registrirana v R Sloveniji

Na teh internetnih straneh lahko dobite podatek o zavarovalnici, kjer ima lastnik motornega vozila sklenjeno zavarovanje avtomobilske odgovornosti.

Podatek o odgovornostni zavarovalnici lahko pridobite le za motorno vozilo udeleženo v prometni nesreči, ki je registrirano v R Sloveniji in katerega lastnik je sklenil zavarovanje avtomobilske odgovornosti pri eni izmed zavarovalnic, ki sklepajo zavarovanje avtomobilske odgovornosti v R Sloveniji.

Opozorilo: Slovensko zavarovalno združenje ne jamči za točnost podatkov.

Datum nesreče (dd.mm.llll) :
Registrska številka :
Vrsta vozila
Captcha
Prosimo, prepišite varnostno kodo v spodnje vnosno polje (velikost črk se ne upošteva).