Register avtomobilskih zavarovanj

 

Slovensko zavarovalno združenje je v sklopu prilagoditve poslovanja smernicam Evropske skupnosti in načrtom vlade RS pri uvajanju novih storitev elektronskega poslovanja letu 2005 vzpostavilo Register avtomobilskih zavarovanj. Register se polni iz podatkovnih baz zavarovalnic ter Matičnega registra vozil in listin (MRVL) pri MNZ in v okvirju portala e-uprave služi kot vir podatkov za izvedbo elektronskega podaljševanja registracije vozil v skladu z ZVCP.

 

Za varnost v Registru avtomobilskih zavarovanj je poskrbljeno z najsodobnejšimi tehnologijami. Za vstop v register potrebujete veljavno digitalno potrdilo (certifikat). Če digitalnega potrdila še nimate, ga morate pridobiti pri enem izmed pooblaščenih overiteljev (CA agencij).

 

Za vstop v spletno aplikacijo kliknite https://raz.zav-zdruzenje.si/raz.webui